แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หารือสร้างความเข้มแข็งแก้ปัญหา จชต.

              เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนอวยพรปีใหม่นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ในโอกาสนี้ได้พูดคุย ปรึกษาหารือถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญอันเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ต่อไป

               พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “ในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาพบปะ เยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา และ ผู้นำศาสนาในพื้นที่ เพื่อร่วมพูดคุยหารือสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สิ่งไหนที่ถือเป็นการปฏิบัติและสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่โดยส่วนรวมจะยึดมั่นและคงปฏิบัติต่อไปแต่ยังคงอาศัยความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้นำศาสนาเป็นหลักสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ สำหรับเหตุการก่อกวน หรือการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนส่วนรวมปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบ  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสันติสุข เพราะฉะนั้นพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ต้องการความรุนแรงและจะเป็นพลังประชาชนที่สนับสนุนหน่วยงานรัฐในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายุติความรุนแรงด้วย ที่สำคัญด้านผู้นำศาสนายังคงได้ให้แนวคิด ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และคำสอนตามหลักศาสนาอิสลาม ในเรื่องของการสร้างสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับพี่น้องประชนโดยตลอดมาอีกด้วย”

                ในโอกาสนี้ นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ตลอดจนคณะทำงานด้านความมั่นคง ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และพบปะพูดคุย รวมทั้งนำของขวัญปีใหม่มามอบให้กับกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา โดยได้กล่าวชื่นชมการทำงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ห่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ได้ร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ขอให้การทำงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ราบรื่น และประสบความสำเร็จนำความสันติสุขกลับมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยกล่าวว่า “ในสังคมโดยรวมที่ผ่านมานั้น มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ทุกที่นั้นอาจมีความขัดแย้ง ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ทุกที่มีทั้งสิ่งดีและไม่ดี ขอให้เราหลีกเหลี่ยงเรื่องไม่ดีดังกล่าว ทำเพื่อสังคมโดยรวม สิ่งเรวร้ายขอให้ลืมและทิ้งมันไว้ข้างหลัง เริ่มต้นปีใหม่โดยการสร้างความร่วมมือร่วมใจเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ ขอให้ทุกฝ่ายหันมาพูดคุยกัน แสวงหาทางออกเพื่อให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนและตลอดไป

***********************

 6,214 total views,  2 views today