กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันกองทัพไทย”

               วันที่ 18 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. ที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานประกอบพิธีสักการะ บวงสรวงวางพวงมาลัยดอกไม้สด หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

                สำหรับพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาประเทศพม่าจนมีชัยชนะ เป็นที่เลื่องลือระบือไกลทั่วทิศานุทิศ ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่นักรบไทยทุกยุคทุกสมัยเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทรงเป็นบรรพบุรุษไทยผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งเพื่อให้กำลังพลในกองทัพทุกนาย ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาหวงแหนปกป้องบ้านเมือง และสืบทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป

****************************

 5,439 total views,  3 views today