แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องมุสลิม ในโอกาสวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 

แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องมุสลิม ในโอกาสวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ??
?‍♀️ พลโท​ เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีและแสดงความยินดีให้กับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งได้บรรลุความสำเร็จในการประกอบศาสนกิจด้วยความมุ่งมั่น และอดทน ซึ่งในโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ท่านทั้งหลาย ได้ร่วมเฉลิมฉลองแสดงความยินดีและขออภัยต่อกัน ในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิด ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะได้เดินทางออกไปเยี่ยมเยียนญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อส่งมอบความสุขซึ่งกันและกัน ตลอดห้วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา
⭐️? ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ร่วมกันทำให้เดือนรอมฎอนในปีนี้ เป็นเดือนรอมฎอนแห่งความสันติสุข โดยทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ในการทำให้พื้นที่ปราศจากเหตุรุนแรง ซึ่งเป็นผลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของสันติสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจตามประกาศของจุฬาราชมนตรี ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ขอวิงวอนต่อเององค์อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานพรอันประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ สมความปรารถนา มีความอิ่มเอมใจ และขอให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน ในเร็ววัน ตลอดไป ?⭐️

 1,698 total views,  2 views today