แม่ทัพภาคที่ 4 มอบจักรยานให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนราชพัฒนา จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานมอบจักรยานตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” และ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนราชพัฒนา จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นการขยายโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีพันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ
ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ดำเนินโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” โดยการรับมอบจักรยานเก่า มาซ่อมแชม/ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงจัดหาจักรยานใหม่ เพื่อมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนที่ทุรกันดาร ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ในการเดินทาง รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และ โครงการ”ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” โดยการเชิญชวนกำลังพลกองทัพบก หรือ หน่วยงานอื่น ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ชุดนักเรียน, เสื้อผ้า, รองเท้า รวมถึง หนังสือเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ เพื่อจัดทำ “ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” มอบให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ กรมทหารพรานที่ 48 จึงได้ดำเนินการให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรง ดำเนินการรับบริจาคจักรยานคันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว และอุปกรณ์การเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้ง ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นจักรยานคันเก่า จำนวน 39 คัน และอุปกรณ์การเรียนจำนวนหนึ่ง โดยหน่วยได้ดำเนินการซ่อมแซมรถจักรยาน โดยจัดชุดช่างของหน่วยที่มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซม ขัดสี ทำสีใหม่ ส่วนรายการที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนทดแทน เพื่อให้สามารถใช้การได้ และประสานโรงเรียนราชพัฒนาคัดเลือกนักเรียนที่มีฐานะยากจน และมีความเป็นอยู่ยากลำบาก จำนวน 5 คน เพื่อรับมอบจักรยาน และถุงยังชีพเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
ด้านเด็กหญิงยิ่งรัก ซื่อตรง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา กล่าวว่า ” ในวันนี้รู้สึกดีใจอย่างมากที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ขอขอบคุณพี่ๆทหาร ที่ได้ซ่อมจักรยานให้ ขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ ขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตต่อไป”
—————————————

 773 total views,  3 views today