ทหารร่วมพัฒนาฝายกั้นน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำกำลังพลชุดเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ หัวหน้าชลประทาน, สมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส, ผู้ใหญ่บ้าน, องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาฝายกั้นน้ำตกซาเบ็ง บ้านพงบือเราะ หมู่ที่ 4 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดทรายที่อุดตันฝายกั้นน้ำตกซาเบ็ง ซึ่งมีดินทรายได้ทับถมและอุดตันฝายจึงไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ พร้อมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขวางเส้นทางน้ำให้เกิดความสวยงาม โดยมีประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และผู้นำท้องที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 70 คน
สำหรับฝายกั้นน้ำตกซาเบ็ง บ้านพงบือเราะแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำประปาหลักในพื้นที่ตำบลจอเบาะ ที่ประชาชนได้ใช้น้ำตกแห่งนี้ในการนำไปอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งทำการเกษตร ทำสวน ทำไร่ จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านต้นตาล, บ้านพงบือเราะ, บ้านโคะ และ บ้านยือเลาะ หรือจำนวนกว่า 600 ครัวเรือน โดยได้ทำการต่อท่อน้ำประปาเข้าสู่หมู่บ้าน และทำประโยชน์จากฝายชะลอน้ำแห่งนี้ ซึ่งในทุกครั้งที่ฝนตกจนทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ ทำให้ดินทรายไหลลงมาทับถมทำให้ฝายแห่งนี้ตื้นเขิน และเก็บน้ำไว้ใช้ได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง จึงได้ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหา โดยการขุดทรายออกเพื่อให้เพิ่มการกักเก็บปริมาณน้ำให้มากขึ้น และเพียงพอกับประชาชนใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง
———————————-

 1,032 total views,  3 views today