พี่ทหาร จัดกิจกรรม “ครูช่วยสอน”

ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกิจกรรม “ครูช่วยสอน” ให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับ เรื่องโทษภัยของยาเสพติด และการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ ในการช่วยเหลือสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลมานาร์ บ.บลูกา ม.1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

หวังให้น้องๆชายแดนใต้ ปลอดภัยจากยาเสพติด

 432 total views,  9 views today