ยะลา เปิดตลาดริมน้ำท่าแพเก่า ชิม ช๊อป หลาดริมน้ำท่าแพท่าสาป ส่งเสริมเศรษฐกิจกระตุ้นท่องเที่ยว หลังโควิด 19

ยะลา เปิดตลาดริมน้ำท่าแพเก่า ชิม ช๊อป หลาดริมน้ำท่าแพท่าสาป ส่งเสริมเศรษฐกิจกระตุ้นท่องเที่ยว หลังโควิด 19
วันที่16 ก.ค.65 ที่ตลาดริมน้ำท่าแพท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและพาณิชย์จังหวัดยะลา ได้มีการเปิดตลาดริมน้ำท่าแพเก่า ชิม ช๊อป หลาดริมน้ำท่าแพท่าสาป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้มาท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศตลาดริมน้ำท่าแพท่าสาป โดยได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิด
ทั้งนี้ มีการจำหน่ายสินค้า พืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่งดงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น และทำให้ตลาดท่าแพท่าสาป เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นใกล้เคียงมากขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่นการแสดงมโนราห์ การแสดงศิลปะการป้องกันตัวปัญจักสีลัต ดิเกฮูลู การแสดงอานาซีด การแสดงของสภาเด็ก มีตลาดประชารัฐ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้า OTOP มีผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการสินค้าที่ระลึกจำหน่ายในงานดังกล่าว กว่าจำนวน 30 ร้านค้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565.

 2,532 total views,  21 views today