หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนโรงเรียนรอมาเนีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนรอมาเนีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พันโท ยศศักดิ์ เขียวแก้ว ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ชมรมสานฝันปันสุข บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และชมรมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกด้วยความถูกต้อง เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างความสามัคคี และกระตุ้นให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้ ชุดสันติสุขที่ 404 ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เพื่อให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนในเรื่องความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป
————————————

 426 total views,  3 views today