จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี นำเปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิ 5 นาที โดยมี พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายสงฆ์ และร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
———————————-

 2,136 total views,  23 views today