ครูอาสาชายแดนใต้

ณ พื้นที่ห่างไกล ใน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ติดตะเข็บชายแดนของ ประเทศมาเลเซีย ที่ขาดโอการในการเรียนรู้ การสื่อสาร และ ทักษะภาษาไทย ซึ่งมันเกิดปัญหาในการสื่อสาร การเขียน การอ่าร และพูดภาษาไทย โดยส่วนใหญ่เด็กในพื้นนี้ ใช้ภาษาถิ่น(มลายู) ในการสื่อสาร จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารกับคนต่างพื้นที่ จึงนำมาซึ่งการเดินทางครั้งใหญ่กว่า 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้นกว่า 5 ชั่วโมง เนื่องจากมีอุปสรรคในการเดินทางโดยมีเหตุการณ์ทั้งขาขาและขากลับ(ระเบิด)ระหว่างเส้น และสภาพอากาศที่แปรปรวน (ฝนตก น้ำท่วม) ของกลุ่มเยาวชนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ จึงได้จัดโครงการครูอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโรงเรียนชายแดนขึ้น เพื่อต้องให้แก้ไขปัญหาและเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร โดยการ พูด อ่าน และเขียนในเบื้องต้นได้ ในระหว่างวันที่ 13 -15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

 1,186 total views,  2 views today