แม่ทัพภาคที่ 4 ให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามสอบที่ 145 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำสนามสอบที่ 145) การสอบภาควิชาการขั้นที่ 1 รับผิดชอบสนามสอบโดยมณฑลทหารบกที่ 46 ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุย ผู้เข้ารับการทดสอบ กล่าวให้กำลังใจ และขอให้ทุกคนทำมันอย่างเต็มที่ เพื่อความฝันของตนเอง และก้าวเข้ามาปฏิบัติงานในกองทัพบก เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ โดยมี พลตรี ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46/ ประธานอนุกรรมการจัดการสอบ
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เน้นย้ำกับคณะกรรมการสอบถึงเรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับในการสอบต้องสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการรายงานตัวตามหมายเลขห้องสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับฟังคำชี้แจงจากกองอำนวยการจัดการสอบ ก่อนที่ผู้สมัครสอบจะเข้าห้องสอบตามแผนผังที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามระเบียบในการสอบ ซึ่งทุกขั้นตอนต้องเป็นไปด้วยความรัดกุม
สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีการศึกษา 2566 กองทัพภาคที่ 4 มีสนามสอบทั้งหมด 5 แห่ง รับผิดชอบโดยมณฑลทหารบกที่ 41-46 โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้สมัครสอบและเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้นจำนวน 4,695 ราย แบ่งเป็นสนามสอบที่ 141 โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สมัครสอบ 835 ราย, สนามสอบที่ 142 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้สมัครสอบ 1,695 ราย, สนามสอบที่ 143 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สมัครสอบ 748 ราย , สนามสอบที่ 144 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้สมัครสอบ 824 ราย และสนามสอบที่ 145 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี มีผู้สมัครสอบ 593 ราย และจะมีการสอบรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบสัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติอาชญากรรม ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 นี้ รายละเอียดสถานที่ตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว
————————————–

 1,170 total views,  2 views today