ติดตามการปฏิบัติงานชุดคุ้มครอง ในพื้นที่ตำบลกาบัง อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาบัง (ชคต.กาบัง) อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพลของชุดคุ้มครองตำบลกาบัง พร้อมติดตามเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณโดยรอบของฐานปฏิบัติการตามนโยบาย สั่งการของผู้บังคับบัญชา “ตามหลักการปฏิบัติ 3 นอก 4 ใน” รวมทั้งได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ไม่สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เน้นย้ำมาตรการการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย ป้องกันเหตุร้าย พร้อมทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาบัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งเตือนข่าวสารและให้แนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อให้ชุดคุ้มครองตำบล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและสามารถควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้ในทุกมิติ
——————————–

 200 total views,  2 views today