ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0900 – 1200 ที่กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 โดยมี พลตรี อนุสรณ์ โออุไร รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ ประกอบด้วย อนุสาวรีย์วีรไทย 2484, พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านการส่งกำลังบำรุง ณ สโมสรรื่นฤดี รับฟังการปฏิบัติงานที่สำคัญและปัญหาข้อขัดข้อง โดยในส่วนการส่งกำลังบำรุงในภาพรวมของกองทัพภาคที่ 4 เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ว่า “มีความเหมาะสม เพียงพอและต่อเนื่อง” รวมถึงการหารือแผนการเสนอความต้องการปรับปรุงการก่อสร้างต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินกองทัพภาคที่ 4 รับชมการสาธิตการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศยานด้วยเฮลิคอปเตอร์ โดยโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และทีมแพทย์พยาบาล M-MERT ของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งการส่งกลับทางอากาศผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและโดยเร็ว สามารถขนส่งผู้ป่วยข้ามภูมิประเทศทุรกันดารได้รวดเร็ว และผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ณ ศูนย์การรักษาพยาบาลที่ระบุเฉพาะ จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในสมุดเยี่ยม และถ่ายภาพที่ระลึกที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 และกองพลทหารราบที่ 5 ต่อไป
————————————————-

 1,316 total views,  2 views today