“โครงการ ฉก.นรา ซ่อมสร้างปันสุข” ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านพักอาศัยในพื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ บ้านพักอาศัยฯ บ้านเลขที่ 82 บ้านลูโบ๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภานุวัฒ์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน และติดตามความคืบหน้าในการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ นาย อาลียะ ดือเระ และครอบครัว ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างลำบาก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จึงให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนในการสร้างบ้านพักหลังดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ “โครงการ ฉก.นรา ซ่อมสร้างปันสุข”
โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย โดยการสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว ตามนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 288 total views,  2 views today