“สิรินธรคัพ 2023” แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลภายในค่ายสิรินธร ฟุตบอล 7 คน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลภายในค่ายสิรินธร ฟุตบอล 7 คน “สิรินธรคัพ 2023” พร้อมลงเตะนัดพิเศษร่วมกับกำลังพล ทีมสีแดง นำโดย พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เฉือนชนะทีมสีเหลืองไป 3 – 2 เป็นการเปิดฤดูกาลแข่งขันอย่างสนุกสนาน โดยมี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลกองอำนวยการรักษาความความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมส่งเสียงเชียร์อย่างเต็มที่
พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การแข่งขันครั้งอยากจัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ได้มาร่วมแข่งขันได้ออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานและนักกีฬา สร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของ กำลังพลให้มีความแข็งแรง อีกทั้งมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพราะกำลังกาย กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดการแข่งขันกีฬาเป็น 2 ประเภท ประเภททีมทั่วไป และประเภททีมอาวุโส โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม ได้แก่ สำนักบริหารงานบุคคล, สำนักอำนวยการข่าวกรอง, สำนักนโยบายและแผน, สำนักส่งกำลังบำรุง, สำนักมวลชนและกิจการพิเศษฯ, สำนักปลัดบัญชีฯ, สำนักสารสนเทศฯ, และศูนย์สันติวิธี กำหนดการแข่งขันทุกวันอังคาร และวันพุธ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
———————————————-

 1,646 total views,  2 views today