สานรักสานสัมพันธ์ พุทธ-มุสลิม 2 แผ่นดิน ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมเดอคิง กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐสลังงอ ประเทศมาเลเซีย สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข นำเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายมวลชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 50 คน ที่เดินทางศึกษา เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย ร่วมกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ์ พุทธ มุสลิม 2 แผ่นดิน ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ – มุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้”
โดยมีการเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์มลายู จากวิดีโอคลิปของ ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการคนสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ก่อนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเดินทางครั้งนี้ หลังจากได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศมาเลเซียร่วมกันมาเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งจะเดินทางกลับยังประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น (17 มีนาคม 2566) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
นางสาว เพ็ญพิมล แก้วแกมเพชร ผู้แทนเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า “ในการเดินทางมาศึกษาดูงานในวันนี้ทำให้เห็นว่าสังคมในประเทศมาเลเซียก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหมือนกับประเทศไทย ต่างกันเพียงแค่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหตุการณ์ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ตั้งใจบิดเบือนประวัติศาสตร์มาสร้างความแตกแยกเท่านั้น จึงทำให้หวนคิดถึงในอดีตที่บ้านเรามีความรักความเข้าใจกันระหว่างศาสนา อยากเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นอีก ตอนเด็ก ๆ ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดในชุมชน แต่คำว่าวัดนั้นไม่เคยเป็นข้อจำกัดของศาสนาเลย ยังคงมีเพื่อนที่เป็นทั้งไทยพุทธและมุสลิม อย่างการเดินทางในครั้งนี้ก็มีทั้งไทยพุทธและมุสลิม เราก็อยู่ร่วมกัน ไปไหนไปกัน ช่วยเหลือกัน ความหวังในใจนั้นอยากให้น้อง ๆ คนรุ่นใหม่ในบ้านเรามีความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างศาสนาเหมือนในสมัยอดีต” 
——————————————————–

 264 total views,  2 views today