แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ แก่ผู้ประกอบคุณความดี และทำคุณประโยชน์ในพื้นที่ภาคใต้

วันนี้ (21 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมประกาศนียบัตร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบคุณความดีและคุณประโยชน์ในพื้นที่ภาคใต้ ให้สมความมุ่งหมายของทางราชการ จำนวน 22 ราย
ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารขึ้นในภาคใต้ เมื่อปี พุทธศักราช 2538 กองทัพภาคที่ 4 ได้ขอพระบรมราชานุญาต จัดสร้างเข็มวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดหน่วยทหารขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เป็นครั้งแรก เพื่อมอบให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพภาคที่ 4 และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 โดยส่วนรวม ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2538
สำหรับลักษณะของเข็มวชิราวุธานุสรณ์ เป็นแหนบคันชีพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมล่างมนขนาดกว้างด้านละ 2.3 เซนติเมตร ยาวด้านละ 3 เซนติเมตร มีพระปรมภิไธยย่อ วปร.สีทอง และตรีสีเงินบนพื้นสีฟ้า มีขอบ ขนาดกว้าง 0.5 เชนติเมตร ใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด เว้นเครื่องแบบสนามหรือชุดสุภาพ โดยประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายชิดกับขอบกระเป๋าด้านบนใกล้กับกระดุมกลางลำตัวเสื้อ เข็มวชิราวุธานุสรณ์ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอันสูงสุดของกองทัพภาคที่ 4
———————————-

 1,112 total views,  2 views today