“รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444/2566” สานสัมพันธ์แน่นแฟ้นในดินแดนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

วันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องอาหารฮาสานะห์ พลุบาโกย ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444/2566” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ โดยภายในกิจกรรมมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ก่อนกล่าวพบปะและมอบทุนการศึกษาแด่ผู้ยากไร้ ที่มีความประพฤติดี มีจริยธรรมที่ดีงาม โดยมี พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา , หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนสมาชิกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ เข้าร่วม
พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับสมาคม ผู้นำอิสลามชายแดนใต้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งแรกได้มีโอกาสไปร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกัน เหตุการณ์ในวันนั้นทำให้มีความประทับใจ ในบทบาทและหน้าที่ของสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เป็นองค์กรที่มุ่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม มีความประทับใจในคำพูดของท่านนายกสมาคมที่บอกว่า เรามีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน เพราะฉะนั้นเราต้องรักและสามัคคีกัน เป็นคำพูดที่อยากจะนำไปถ่ายทอดต่อ วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ของสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ สำหรับในเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเดือนอันประเสริฐ ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่กว่า 80% นับถือศาสนาอิสลาม เพราะฉะนั้นนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เรากำหนดแนวความคิด กำหนดนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง”
พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สำหรับกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรยากาศของเดือนรอมฎอนมีความบริสุทธิ์จริงๆ นั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย เพื่อที่จะให้พี่น้องมุสลิมประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ ส่วนที่ 2 คือ นโยบายในเรื่องของการอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ก่อนเดือนรอมฎอน เราอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะด่านตรวจทุกด่านก็มีการอำนวยความสะดวก เช่นการมอบสิ่งของละศีลอดเล็กๆ น้อยๆ ให้ผู้ที่สัญจรผ่านด่านตรวจ ด้วยความเข้าใจในวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิม ประการต่อมาคือเรื่องการให้การสนับสนุน แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในพิธีทางศาสนามาโดยลำดับ ทั้งการเข้าไปร่วมพิธีละศีลอดและการมอบสิ่งของละศีลอด ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เรียนท่านทั้งหลายด้วยความเข้าใจว่า วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความละเมิด หรือทำให้การประกอบศาสนกิจของพี่น้อง ประชาชนเกิดปัญหา ช่วงนี้เข้าสู่ 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ถือว่าเป็นช่วงที่มีความสำคัญสูงสุด ของพี่น้องมุสลิมในการประกอบศาสนกิจ เพราะฉะนั้นนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีการออกแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกนายทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในช่วงนี้จะพยายามไม่เข้าไปรบกวนการประกอบศาสนกิจของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องมุสลิมทำพิธีกรรมทางศาสนาในมัสยิดได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะวันนี้ซึ่งทราบว่าน่าจะเป็นวันสำคัญที่สุด หากได้มีการประกอบศาสนกิจ ก็จะได้บุญเป็นร้อยเท่าพันทวี”
นอกจากนี้ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้กล่าวถึงการก่อเหตุของผู้ไม่หวังดีในช่วงเดือนรอมฎอนว่า “ถึงแม้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะพยายามให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนแห่งสันติเป็นรอมฎอนที่ปราศจากเหตุร้าย แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางส่วน ที่พยายามฉวยโอกาสในการสร้างความเดือดร้อน สร้างสถานการณ์ความรุนแรง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการประกอบศาสนกิจอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ขอให้มีความมั่นใจว่า ถึงแม้ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจะก่อเหตุยั่วยุสร้างสถานการณ์เพียงไรก็ตาม แต่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะพยายามใช้ความอดทนอดกลั้น ต่อการยั่วยุในทุกชนิด เพื่อให้บรรยากาศในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนรอมฎอน พี่น้องมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่และดีที่สุด”
——————————–

 289 total views,  2 views today