แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับคณะจากสถาบันฮาลาล เพื่อสร้างความร่วมมือส่งเสริมการจัดกิจกรรม “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายสุไลมาน แวมามะ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ที่ปรึกษา เข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2565 (World HAPEX 2022) ภายใต้หัวข้อ “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือด้านงานวิชาการฮาลาลกับสถาบันการศึกษาให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวชื่นชมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมด้าน “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” เพราะถือเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบฮาลาล ได้ต่อยอดสินค้าฮาลาลไปสู่สากล และยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ และขอชื่นชมส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ผลักดันสินค้าฮาลาลผ่านกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการฮาลาลกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2565 (World HAPEX 2022) ภายใต้หัวข้อ “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” จัดขึ้นโดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับความสามารถและสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาล โดยภายในกิจกรรมจะมีการปาฐกถาพิเศษ “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล และมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 200 ร้านค้า ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้
—————————————

 5,142 total views,  2 views today