“สะอาด สะดวก สบาย และน่ามอง” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาฯ พัฒนาสถานศึกษา” เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทั้ง 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยได้ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขจัดสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวสัมผัสของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, อาคารเรียน, อุปกรณ์การเรียน, ห้องน้ำ และบริเวณพื้นที่โดยรอบของสถานศึกษาให้มีความสะอาด ภายใต้สโลแกน “สะอาด สะดวก สบาย และน่ามอง” เพื่อ ให้นักเรียนได้มาโรงเรียนด้วยความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง
สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาฯ พัฒนาสถานศึกษา” จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานศึกษา สร้างความปลอดภัยแก่น้อง ๆ นักเรียน ให้ห่างไกลจาก โควิด-19 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาของนักเรียน จึงได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนเกิดความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วจะทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
————————————-

 196 total views,  2 views today