ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนงานฟื้นฟูสภาพทางสังคมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดปิยาราม , พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม , พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) , นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอยะหริ่ง , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหริ่ง , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 , สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี , ผู้นำท้องที่ , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า เป็นการประชุมก้าวแรก ที่ทุกฝ่ายเห็นด้วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ชุมชน ผู้ติดยาเสพติดคือคนหลงผิดแล้วมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการสถานบำบัดรักษา ศูนย์บำบัดยาเสพติด บ้านอุ่นไอรัก เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักศาสนาอิสลาม ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนบำบัด CBTx เป็นสถานที่เยียวยา บำบัด และฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ที่หลงผิดได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม อีกทั้งเป็นการประชุมที่สำคัญ ได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปดำเนินการต่อหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้เข้ารับการบำบัด ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ด้วยศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี, ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอยะหริ่ง, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 และศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต. ) มีแนวความคิดร่วมกันที่จะสนับสนุนงานฟื้นฟูสภาพทางสังคม และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนวพุทธศาสตร์ / พุทธบำบัด โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกันตรวจพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง ตำบลปิยามฺมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งทุกฝ่ายมีมติเห็นชอบในการใช้พื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง เป็นสถานที่สำหรับบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อไป
————————————–

 2,997 total views,  8 views today