แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฉก.ทพ.30 เน้นย้ำ “ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.50 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 3002, 3003, 3006, 3007, 3008, 3009, 3011 และ 3012 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วย โดยมี พันเอก กฤษณะ น้ำแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 , ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่มาเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มารับทราบสถานการณ์และมอบนโยบายด้านภารกิจการวางกำลังในการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่เสี่ยงและจุดล่อแหลมในพื้นที่ สอดส่องดูแลจุดต่าง ๆ ระมัดระวังการก่อเหตุรุนแรง การปฏิบัติงานด้านการข่าว แนวคิดการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ตลอดจนการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย การจัดตั้งแผนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็งและให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ปลอดภัย ไม่ประมาท ตลอดจนป้องกันตนเองและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30, กองร้อยทหารพรานที่ 3002, 3003, 3006, 3007, 3008, 3009, 3011 และ 3012 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
———————–

 274 total views,  2 views today