“ปันความรู้สู่เด็กกำพร้า” ทหารเรือสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานมูลนิธิ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย “สาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR” โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้กับเด็กกำพร้าพื้นที่ชุมชนชายทะเล ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในความอุปการะของมูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์ โดยมี นาวาเอก กาจ บุญวิทยา รองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรม
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้น้องๆมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติ การช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง
————————————

 242 total views,  4 views today