ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตะเข็บแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ไทย- มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.15 น. ที่ ฐานปฎิบัติการ กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 4 บ้านเหลี่ยง ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการ (ชป.) พิทักษ์พื้นที่ กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 4 , ชุดปฏิบัติการทางน้ำ , ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมทั้ง ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ กำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน สกัดกั้นพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน โดยให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานในทุกมิติ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตะเข็บแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด การเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
จากนั้น เดินทางต่อไปยัง สถานีตำรวจน้ำตากใบเพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของหมวดชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 3 ชุดปฏิบัติการของตำรวจน้ำตากใบ และชุดปฏิบัติการทหารเรือภาคที่ 2 โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างไทย – มาเลเซีย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติงานตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 การควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลในพื้นที่ต่อไป 
——————————————

 102 total views,  2 views today