องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาในช่วงที่ผ่านมา พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ในการนี้มี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ให้การต้อนรับและร่วมเดินทางติดตามภารกิจ โดยเมื่อเวลา 07.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 และ 7 สิงหาคม 2566
ต่อมาองคมนตรีและคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลัง พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดทหารช่าง โครงการซ่อมสร้างบ้านปันสุข สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4901 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จากนั้นเดินทางต่อไปยังกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถหกล้อบรรทุกถังน้ำมันของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันเอก ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44, จิตอาสา 904 พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนกำลังพล ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ร่วมให้การต้อนรับ
หลังจากนั้นเวลา 10.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฎิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมอันเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22, กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 ชุด ณ สถานีตำรวจภูธรยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พันตำรวจเอก สมปราช กรรณกานนท์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรยะรัง, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22, หัวหน้าส่วนราชการ, กำลังพลทหาร, ตำรวจ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ จากนั้นเวลา 11.40 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี องคมนตรี ร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมหารือถึงการปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ก่อนร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะทำงานโรงเรียนดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเวลาต่อมา
ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ สิบตำรวจโท ศราวุฒิ สูสัน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และ นายหมู่ใหญ่ อานนท์ ทองเตะ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 โอกาสนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทโดยตลอด และให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนครอบครัว และพี่น้องประชาชน โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ กำลังพลทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานซึ่งกันและกันในทุก ๆ ภารกิจ ทั้งงานด้านความมั่นคง งานด้านการพัฒนา การเตรียมการรับแผนเผชิญเหตุต่างๆ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบคอบ มีสติ มีเหตุและผล ไม่ประมาท ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง เพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำว่าหากมีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือ ฝากผู้บังคับบัญชาดูแลและให้ความช่วยเหลือให้ดีที่สุด ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

 174 total views,  2 views today