แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมน้องทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.15 พัน.1 จ.กระบี่ และ ร.25 พัน.2 จ.ระนอง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ และน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2566 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ตำบลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ เมื่อทหารกองประจำการ หรือน้องทหารใหม่ เข้าไปอยู่ในหน่วยฝึกทหารจะต้องได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของหลักสูตรการฝึก และเรื่องของคุณภาพชีวิต ซึ่งต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีเริ่มตั้งแต่การเข้านอนยันตื่นนอน การรับประทานอาหาร และการฝึก และยังรวมไปถึงการส่งเสริมในเรื่องของการต่อยอดด้านการศึกษา น้องทหารใหม่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วทหาร
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงนอนของทหารกองประจำการเพื่อดูความพร้อม และการอำนวยความสะดวกถึงความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ โดยให้หน่วยฝึกทุกหน่วยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อคอยดูแลน้องทหารใหม่ให้มีความปลอดภัย รวมถึงปรับปรุงโรงนอนด้วยการติดตั้งมุ้งลวด พร้อมติดตั้งเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ภายในบริเวณโรงนอนสำหรับเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่น้องทหารใหม่ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ และร่วมรับประทานอาหาร เพื่อให้ทหารใหม่รู้สึก และรับรู้ถึงความห่วงใยใส่ใจ ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้ดูแลทหารกองประจำการเสมือนคนในครอบครัว “เพราะผู้ปกครองเชื่อมั่นไว้ใจ กองทัพบก และไว้ใจกองทัพภาคที่ 4 ให้บุตรหลานเข้ามาอยู่ในรั้วทหาร เพื่อมารับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ เราจะต้องดูแลน้องทหารใหม่ ให้เหมือนเป็นคนในครอบครัว เป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก”
สำหรับแนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ จะมีผู้ฝึกคอยให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาโดยทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการในหน่วยจะต้องได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น จะได้รับการฝึกอาชีพตามความต้องการพร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำทหารใหม่ที่สนใจอยากต่อยอดเข้าสู่การเป็นนักเรียนนายสิบโดยผู้ฝึกจะแนะนำแนวทางรวมถึงมีรุ่นพี่นักเรียนนายสิบที่สอบผ่านมาให้คำแนะนำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทหารใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคต ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเข้ามาดูแลประชาชนและประเทศชาติ
——————————————————

 1,957 total views,  2 views today