ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ชายแดนใต้ เน้นย้ำทุกหน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. ที่ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย ค่ายอิงยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งนำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงมายังกำลังพลทุกนาย ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งอย่างกล้าหาญด้วยความเข้มแข็ง เพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม
พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่า ให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ยังให้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภายใต้การบูรณาการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้องและมีเอกภาพทำให้สามารถควบคุมพื้นที่และเหตุการณ์ รวมทั้งคลี่คลายสถานการณ์ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขนาดใหญ่อันจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ในห้วงฤดูของมรสุมขอให้ทุกหน่วยได้ทำงานประสานสอดคล้องกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติและเตรียมความพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที และสิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอนั่นก็คือความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายเองในการลงปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องไม่ประมาทและรอบคอบอยู่เสมอ
—————————–

 2,324 total views,  2 views today