ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ “ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่เมืองยะลา”

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะ เดินทางไปยังตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 ออกปฏิบัติภารกิจตามแผนควบคุมพื้นที่จังหวัดยะลา แผนพิทักษ์ยะลา 6704 เน้นย้ำการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค ชุมชนเปราะบาง ฐานปฏิบัติการ กำลังพลหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ตามนโยบายและสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมนำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาในการดูแลควบคุมพื้นที่ รวมถึงเพื่อมาสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้พบปะและให้โอวาทกำชับปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง อยู่ในความไม่ประมาท พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยในการปฏิบัติภารกิจต่อไป
—————————————-

 90 total views,  2 views today