เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหน่วยรบขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพล

วันที่ 24 ม.ค.67 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบช.ตชด. รักษาราชการแทน ผบก.ตชด.ภาค4 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหน่วยรบขนาดเล็ก รุ่นที่ 2/67 โดยมี พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44, พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา ผบ.ฉก.ตชด.44, พ.ต.ท.อรรถพล จินตาคม ผบ.ร้อย ตชด.445, ร.ต.อ.ณัฐธีร์ ปัญจสิริวิทย์ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.445 เจ้าหน้าที่ ตชด. ทั้งชุดเฝ้าตรวจชายแดน, ร้อย ฉก.ตชด.444 และ ร้อย ฉก.ตชด.445 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่อำเภอเบตง เข้าร่วมในพิธีเปิด และ อบรมรับการฝึก
พ.ต.ท.อรรถพล จินตาคม ผบ.ร้อย ตชด.445 กล่าวว่า ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรหน่วยรบขนาดเล็ก ให้กับเจ้าหน้าที่ ตชด. ในพื้นที่ อ.เบตง โดยได้จัดอบรมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 เพื่อให้กำลังพลมีความรอบรู้ในการใช้อาวุธ ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในด้านความมั่นคง ให้กำลังพลเข้าใจในยุทธวิธีการทำงาน มีความสามารถในการทำงาน ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพล ทั้งการตั้งรับและ การบุกจู่โจมต่อเป้าหมายด้วยความปลอดภัย เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัยขอฃเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน และให้เกิดสันติสุขในชายแดนใต้ต่อไป/.

 282 total views,  2 views today