พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร้อยรวมใจชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 0700 น. ที่ สโมสรนายทหารชั้นสัญบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานในกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแห่พระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567
ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า เนื่องในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 นี้ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามของคนไทย อีกทั้งยังเป็น “วันผู้สูงอายุ” และ “วันครอบครัว“ อีกด้วย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ที่ไม่เหมือนพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยคือ มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ชัดเจน งดงาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริม ประเพณีอันดีงามของทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามมาโดยตลอดเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้ทำบุญ ตักบาตรสรงน้ำพระ หรือ เล่นน้ำสงกรานต์ ร่วมกันด้วยความสนุกสนาน และขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวไทย และผู้ที่เดินทางสัญจรท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่น ทั่วทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่จะถึงนี้

 156 total views,  2 views today