แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุม หาแนวทางการแก้ไข เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ

             เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น. ที่ โรงเรียนศาสนบํารุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางประชุม ร่วมกับคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติตั้งกรรมการศึกษาผลกระทบ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธาน อนุกรรมการ และมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นอนุกรรมการร่วม ซึ่งอนุกรรมการร่วมทั้งหมดประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ทั้งฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านโครงการร่วมการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการจะนำข้อเรียกร้องไปศึกษาผลกระทบในทุกมิติ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ้งในปัจจุบันได้สั่งให้ชะลอการประชุมผังเมืองใหม่ไว้ก่อน จึงส่งผลให้ส่วนอื่น ๆ ของโครงการต้องชะลอไปด้วย ส่วนการทำงานของคณะกรรมการศึกษาผลกระทบ จะเร่งหารือทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยเอาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนสำคัญ มาประเมินผลกระทบระบบนิเวศของพื้นที่ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสริมอื่น ๆ รวมไปถึงยุทธศาสตร์หลักการกระจายรายได้ของประชาชน อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม สู่การตัดสินใจร่วมกัน

             ตามที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาและติดตามสภาพปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงโดยได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระหว่างเครือข่ายจะนะรักถิ่น กับรัฐบาล ครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรว งษ์สุวรรณ ซึ่งผลจากการลงพื้นที่มีข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในทุกมิติต่อไป

             ด้าน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะ อนุกรรมการร่วม กล่าวว่า “เพื่อเป็นการสร้างทางออกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ นั้น ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่มีคณะทำงาน ที่รวมทุกส่วนทุกฝ่ายมานั่งพูดคุยกัน เพื่อที่จะแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด เดินไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่มีผู้ใดเสียผลประโยชน์ หรือมีผู้ใดได้ผลประโยชน์ ทุกอย่างจะต้องเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ขอให้มั่นใจในคณะทำงาน ทั้งนี้เพื่อสันติสุขและการพัฒนาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน ท่ามกลางความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนทุกคน ในขณะเดียวกันทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ก็จะมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกคนใช้เหตุผล และความถูกต้องพูดคุยกัน ทุกการพูดคุยจะต้องไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงต่อกัน”

****************************

 2,265 total views,  3 views today