แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญ ให้หน่วยปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในพื้นที่

           เมื่อวันนี้ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 (วาระพิเศษ) ถึงระดับกองพัน เพื่อเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยและกำลังพล บรรลุวัตถุประสงค์ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา  โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          โดยก่อนการประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อหน่วยและบุคคลผู้ที่สร้างชื่อเสียงผลงานดีเด่น ให้แก่กองทัพภาคที่ 4  อันนำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสู่กองทัพ ได้แก่ หน่วยทหารสีขาว 3 หน่วย คือ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 42 , กรมทหารราบที่ 5 และกองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 รางวัลผู้มีผลทดสอบร่างกายพร้อมรบและทดสอบร่างกายประจำปี 2564 ที่มีผลทดสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายเสนาธิการและกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ทุกนาย ที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ จนสร้างมาตรฐานเป็นหน่วยทหารที่ได้รับความยอมรับ เกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

******************************

 8,541 total views,  99 views today