แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางพบปะผู้นำศาสนา จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน เน้นย้ำ!มาตรการป้องกันโควิด-19

         เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในโอกาสนี้ได้พูดคุย ปรึกษาหารือถึงข้อปฏิบัติต่างๆในห่วงเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งส่งความความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เนื่องจากยังคงเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และอินทผาลัมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

         พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบปะ เยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ในโอกาสเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจในการถือศีลอด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญ การปฏิบัติศาสนกิจในปีนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการป้องกัน และการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาได้ให้แนวทางการปฏิบัติตนกับผู้นำศาสนา ที่จุฬาราชมนตรีได้สั่งในการประกอบศาสนกิจต่างๆ แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนตระหนักถึงมาตรการควบคุม โควิด- 19 ทั้งเว้นระยะห่างให้เหมาะสม สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อให้การประกอบศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน อันประเสริฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำสอนของศาสนา และท่านศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีที่แล้วจน ถึงปัจจุบัน สามารถที่จะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน โดยผ่านผู้นำศาสนาเป็นผู้อธิบายและสร้างความเข้าใจ กับพี่น้องประชาชน

        แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวต่อว่า สำหรับการก่อกวน หรือการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ ตนเองไม่มีความหนักใจ เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสันติสุข เพราะฉะนั้นพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ต้องการความรุนแรง นอกจากนี้ด้านผู้นำศาสนายังได้ให้แนวคิด ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และคำสอนตามหลักศาสนาอิสลาม ในเรื่องของการสร้างสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับพี่น้องประชนโดยตลอดอีกด้วย

        ในโอกาสนี้ นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่าขอบคุณพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และพบปะพูดคุย รวมทั้งนำสิ่งของมามอบให้กับประชาชนได้ละศีลอด ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมการทำงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ห่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ได้ร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าในห้วงเดือนรอมฎอน ขอให้การทำงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ราบรื่น และประสบความสำเร็จนำความสันติสุขกลับมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

******************************

 4,020 total views,  36 views today