“สานสัมพันธ์แห่งความศรัทธา” แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน มอบกล่องของขวัญให้พี่น้องมุสลิม ห้วงเดือนรอมฎอน

            วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานมอบกล่องของขวัญให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมห้วงเดือนรอมฎอน ในโครงการ “ละศีลอดกษัตริย์ซัลมาน บิน อาซีซ” กษัตริย์แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่ได้จากโครงการมอบกล่องของขวัญ ในช่วงเดือนรอมฎอนปีฮัจเราะห์ศักราช 1442 ให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้ส่งมอบกล่องของขวัญผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี  สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะทำงานสถานทูตซาอุดิอาระเบีย/ประธานมูลนิธิสานสัมพันธ์เพื่อมนุษยชาติ โดยมีนายสุไลมาน  แวมามะ อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย/รองประธานมูลนิธิสานสัมพันธ์เพื่อมนุษยชาติ เป็นผู้ประสานงานโครงการ ด้วยการนำกล่องของขวัญ ส่งมอบต่อให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบกล่องของขวัญจำนวนหนึ่งจากโครงการ ที่มีกว่า 35,000 กล่อง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นการแสดงถึงความปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนแห่งความศรัทธานี้

            โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “เป็นมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบีย ที่ได้มอบกล่องของขวัญ ในโครงการละศีลอดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญต่อพี่น้องมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทย ซึ่งทรงปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลาหลายปี และเป็นไปด้วยดีเสมอ โดยพี่น้องประชาชนทุกคน ขอสรรเสริญแด่พระองค์ท่านในพระมหากรุณาธิคุณที่มอบให้ในเดือนแห่งความศรัทธา ซึ่งความปรารถนาดีนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นไปด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้นำพาสิ่งดีดีเข้ามาถึงมือพี่น้องประชาชน ในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ ที่พี่น้องอิสลามต่างอยากทำความดี และสิ่งที่ทุกคนกำหนดได้คือ ความคิดที่ดี และความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ต้องการความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคม และพร้อมพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนสู่สังคมสันติสุข” ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการปฏิบัติศาสนกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการที่จุฬาราชมนตรีได้กำหนดไว้ในการปฏิบัติ และเข้าใจในการปฏิบัติตนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิช 19 ควบคู่กันไป

*****************************

 1,938 total views,  171 views today