คุมเข้ม! ด่านตรวจเบตง หลังพบผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้ป่วยสะสม 221 ราย

          วันที่ 28 ก.ค. 64 บรรยากาศที่ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย อ.เบตง จ.ยะลา มีคนไทยในมาเลเซียทยอยเดินทางกลับเข้ามา 3 คน ซึ่งเป็นการจำกัดการเดินทางเข้ามาแต่ละวัน เพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรอง และนำไปกักตัว 14 วัน ทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าสู่กระบวนการคัดกรองทุกขั้นตอน รวมถึงการส่งไปกักตัวที่ศูนย์กักที่เตรียมไว้ 14 วัน ส่วนที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย เป็นไปด้วยความเงียบเหงา หลังจากมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เจ้าหน้าที่ศุลกากร และแรงงานไทยในล้งผลไม้ที่ลานขนถ่าย เพื่อส่งออกไปยังมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 โดยมียอดผู้สัมผัสใกล้ชิดสูงถึง 99 คน

         ขณะที่ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 400 กล่อง ให้ผู้ที่ถูกกักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านบูเก็ตดาราเซ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

        ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.ยะลา วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 182 ราย แยกเป็น อ.เมืองยะลา 40 ราย อ.ยะหา 19 ราย อ.กรงปินัง 1 ราย อ.เบตง 2 ราย อ.รามัน 45 ราย อ.บันนังสตา 41 ราย และ อ.ธารโต 34 ราย ยอดสะสม 6,496 ราย รักษาหายแล้ว 4,189 ราย และเสียชีวิตสะสม 50 ราย

**************************

 300 total views,  3 views today