ผบ.ฉก.ยะลา ติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่

         ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ที่บ้านเลขที่ 79 บ้านเจาะตาแม หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัย ให้แก่นางสาวยาวารี เล๊าะหมิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากไร้ในพื้นที่ ในการสร้างที่พักหลังดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 26 โดยหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ไปแล้วจำนวน 25 หลัง บ้านหลังนี้เกิดจากการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ ได้มาพบเจอความเป็นอยู่และสภาพบ้านที่ค่อนข้างลำบาก จึงให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 สร้างบ้านใหม่ให้ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นให้ดีขึ้น โดยจะมีการส่งมอบบ้านในวันที่ 29 กันยายน 2564 นี้ ขณะนี้ ความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วประมาณ 75%

          โดยในระหว่างการเดินทาง พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ได้เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงที่พักอาศัยให้แก่กำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ที่มีความยากลำบาก และมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏบัติหน้าที่ต่อไป

****************************

 3,105 total views,  3 views today