แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

              เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ที่บริเวณปั้มเอสโซ่ กม.18 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ทำให้มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 13 อำเภอ 70 ตำบล 398 หมู่บ้าน 12,975 ครัวเรือน ขณะนี้อำเภอดอนสัก อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา และอำเภอท่าฉาง สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนของอำเภอพุนพินยังคงมีน้ำท่วมขังพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมประกอบอาหารแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น

               จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางยังบ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ คาดการณ์จะมีมวลน้ำไหลจากที่สูงลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำเป็นที่น่ากังวล สั่งการหน่วยทหารและส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เข้าทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอคำสั่ง ก่อนลุยน้ำนำข้าวกล่อง น้ำดื่ม และถุงยังชีพ จำนวนกว่า 50 ชุด มอบให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ สำหรับให้บริการทางการแพทย์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

               พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ขณะนี้ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เป็นช่วงแรกของมรสุมที่เข้ามา ในส่วนของกองทัพบกได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยขึ้น และมีการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ทั้งหมด 23 ศูนย์ ที่ผ่านมาได้มีการประสานงาน ซักซ้อมการปฏิบัติ และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ด้านนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้กองทัพบกจัดเตรียมกำลัง และ ยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาพื้นที่ใดก็ตาม กำลังทหารร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และในวันนี้มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี มีการประสานงาน บูรณาการกันจากทุกภาคส่วน โดยเฉพามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฝากถึงพี่น้องประชาชนเรื่องการเตรียมการ ให้การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อย่าประมาท เตรียมความพร้อมในส่วนของตนเอง ครอบครัว เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

                ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 โทร 075-383-405 ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 45 โทร 077-596739 แยกเป็นอำเภอเมือง อำเภอบ้านเดิม อำเภอนาสาร อำเภอเคียนซา รับผิดชอบโดยกรมทหารราบที่ 25 โทร 077-273284 พื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน โทร 077-295061 และพื้นที่อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง โทร 077-237111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

*******************************

 1,800 total views,  6 views today