รื้อถอนบ้านหลังเก่า เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ ตามโครงการ “บ้านรวมใจ สร้างสันติสุข”

รื้อถอนบ้านหลังเก่า เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ ตามโครงการ “บ้านรวมใจ สร้างสันติสุข”

💂ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยชุดสันติสุขที่ 403 ร่วมกับ ชุด ทสพ.402, ชป.กร 4816  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 , อส.ชคต.จวบ, ชมส.สภ.เจาะไอร้อง ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ.เจาะไอร้อง  อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส ดำเนินกิจกรรมรื้อถอนบ้านหลังเก่า เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่

ตามโครงการ “บ้านรวมใจ สร้างสันติสุข” นโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ณ บ.เจาะไอร้อง ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

 1,680 total views,  3 views today