“ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ให้น้อง เรียนดีแต่ขาดโอกาส

“ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” 📚“จักรยาน สานฝัน ปันสุข” 🚲
📅 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.   โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร โดยพันเอก โกสินทร์ ชัยชำนาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร มอบหมายให้ พันตรีหญิง อาลิสา อนายาตุลา เป็นตัวแทนมอบสนับสนุนจักรยาน จำนวน 1 คัน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรมโครงการ “ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” และ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี แต่ขาดโอกาส มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาที่ดี โดยส่งมอบให้กับให้กับ มณฑลทหารบกที่ 46
โดยมี พันเอก วิชาญ สาริกะพันธ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 46 เป็นประธาน ในการมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านกูวิง ม.2 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้ใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
📍ณ เรือนรับรอง มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 495 total views,  3 views today