ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถของวัดสวนแก้ว (วัดปูแหล) ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ไปยังวัดสวนแก้ว (วัดปูแหล) ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ (โบสถ์) ของวัดสวนแก้ว เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ อีกทั้งเป็นการ “ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ให้อยู่คู่กับชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 และกำลังพล ให้การต้อนรับ
นอกจากนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ยังได้สำรวจพื้นที่บริเวณหลังวัดสวนแก้ว ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ไว้สำหรับดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชนชาวไทยพุทธที่มีฐานะค่อนข้างลำบาก จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
——————————–

 228 total views,  6 views today