พระราชกรณียกิจ รัชกาล 10 ด้านศาสนาอิสลาม ที่ตรึงใจมุสลิมมาโดยตลอด

พระราชกรณียกิจ รัชกาล 10 ด้านศาสนาอิสลาม

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรมุสลิมเสมอมา นับแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงห่วงใยราษฎรในจังหวัดชายแดนใต้ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการสืบสานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี 

บางส่วนจากพระราชกรณียกิจ รัชกาล 10 ด้านศาสนาอิสลาม ดังนี้

พระราชกรณียกิจ รัชกาล 10 ด้านศาสนาอิสลาม ข้อที่1 ที่แสดงถึงพระเมตตาต่อพสกนิกรไทยมุสลิมทั่วหล้าที่ทรงถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 คือ การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นวาระอันดีที่พสกนิกรไทยมุสลิมจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีและพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง

????????????????????????????????????

พระราชกรณียกิจ รัชกาล 10 ด้านศาสนาอิสลาม ข้อที่2 พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสานต่อพระราชดำริของ “เสด็จพ่อ” ในการแปลพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอ่าน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวมุสลิมไม่เคยลืมเลือน

พระราชกรณียกิจ รัชกาล 10 ด้านศาสนาอิสลาม ข้อที่3 พระองค์ทรงมีความผูกพันธ์กับพสกนิกรชาวมุสลิม โดยเฉพาะชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานี นอกจากนี้พระองค์ก็ยังเป็นเจ้าของวลี “ยังไงเราก็ต้องมา” ทำให้ชาวมุสลิมในพื้นที่รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก

พระราชกรณียกิจ รัชกาล 10 ด้านศาสนาอิสลาม ข้อที่4 พระองค์ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอ่านระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี

พระราชกรณียกิจ รัชกาล 10 ด้านศาสนาอิสลาม ข้อที่5 ทรงสนับสนุนการทำงานของบุคลากรมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยพระองค์ได้เป็นผู้พระราชทานรางวัลแก่ ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น เป็นประจำทุกปี

 627 total views,  3 views today