มอบอินทผลัมให้กับพี่น้องมุสลิม เพื่อใช้ในการละศีลอดห้วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445

พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ส่งมอบความสุขให้กับประชาชนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ใช้เส้นทางถนนสาย 410 เชื่อมต่อระหว่าง อำเภอยะรัง กับ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยการมอบชุดอาหารสำหรับละศีลอดประจำวัน ในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ซึ่งประกอบด้วย อินทผลัม , น้ำหวาน , น้ำดื่ม , ขนม และผ้าเย็น แทนความปรารถนาดี และความห่วงใย สู่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 บริเวณจุดอำนวยความสะดวกประชาชน โรงไฟฟ้าเขาตูม ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ภายใต้ชื่อกิจกรรม เพราะ “รอมฎอน” สอนให้รู้จักการ “ให้” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการเปลี่ยนด่านความมั่นคง ให้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา โดยเฉพาะในห้วงเดือนรอมฎอน ที่ในช่วงเย็นจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางออกมาใช้เส้นทางในการจัดหาอาหารสำหรับละศีลอดประจำวันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการมอบอาหารสำหรับละศีลอดให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั้น นอกจากเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจที่มีต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการซื้ออาหารสำหรับละศีลอดประจำวันอีกด้วย
———————————

 302 total views,  2 views today