“ทุกกระบวนการต้องโปร่งใส ยุติธรรม” หน่วยตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในพื้นที่ จชต.

เมื่อ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, ศาลาประชาคม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และหอประชุมอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเลือกทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก โดยการตรวจเลือกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว และตรวจสอบได้ ตลอดจนได้พบปะให้กำลังใจชายไทย ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหาร รวมทั้งผู้ปกครอง และญาติที่มาให้กำลังใจบุตรหลาน
โดย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ภาพรวมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอยากให้ชายไทยที่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหารฯ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน เข้ามาฝึกระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ จากการตรวจเยี่ยมหน่วยที่ผ่านมา จะเห็นว่า ทางคณะกรรมการตรวจเลือกในแต่ละพื้นที่ให้ความสำคัญกับการชี้แจง ข้อมูลสิทธิสวัสดิการ และประโยชน์ของการรับราชการทหาร ให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกและญาติได้รับทราบ ทั้งด้านโภชนาการ สิทธิและสวัสดิการต่างๆ ทั้งการส่งเสริมการฝึกอาชีพตามที่ทหารสนใจ ทำให้ทหารมีอาชีพทันทีหลังปลดประจำการ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสต่อยอดการรับราชการทหารในอนาคต

 18,738 total views,  30 views today