กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมตักบาตรสามเณร 101 รูป สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

วันนี้ 10 เมษายน 2567 ณ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังพล ข้าราชการและครอบครัว ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกำลังพลกรมทหารราบที่ 152 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสามเณรจำนวน 101 รูป และพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จาก 30 วัด ใน 5 อำเภอของจังหวัดยะลาที่เข้ารับการอุปสมบทในโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริม และสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลา จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2567 มีสามเณร จำนวน 101 รูป และพระพี่เลี้ยง จำนวน 9 รูป รับบิณทบาตตามชุมชนต่างๆ ในรูปแบบธรรมสัญจร ตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมให้การส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้มีกำหนดมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และลาสิกขา ในวันที่ 28 เมษายน 2567
——————————-

 17,434 total views,  29 views today