บริจาคและมอบวัสดุก่อสร้าง ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ ตลาดกลางผลไม้ ที่ว่าการอำเภอสุคิริน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีมอบกระเบื้อง มุงหลังคา พร้อมตะขอ อิฐบล๊อกและวัสดุก่อสร้างให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มทับบ้านได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 ครัวเรือน โดยมี นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอสุคิริน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก มีดินโคลนถล่ม ดินสไลด์ในพื้นที่ของอำเภอสุคิริน ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของราษฎร ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์หลายแห่ง ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมทั้ง 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน ของอำเภอสุคิริน มีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 4,560 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 13,334 คน โดยไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงสถานที่ราชการ โรงพยาบาล วัด มัสยิด โรงเรียนได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบหลายแห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 1,002 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนเสียหาย 16 สาย เสาไฟฟ้าล้ม 35 ต้น สำหรับการให้ความช่วยเหลือนั้นในช่วงเกิดเหตุใหม่ๆ อำเภอสุคิรินได้บูณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรการกุศล และภาคเอกชนต่าง ๆ ได้จัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย รวมทั้งมอบถุงยังชีพ และมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เพื่อบรรเทาแก้ไขความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของความเสียหายของบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังและเสียหายหนักนั้น หน่วยงานราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนได้ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงได้มอบเงินและวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ และในวันนี้ ทางคุณเพ็ญศรี ชูแสง คุณพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล และเครือข่ายได้มอบกระเบื้อง พร้อมตะขอ อิฐบล็อกและวัสดุ ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุคิริน จำนวน 30 ครัวเรือน

โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและได้รับความร่วมมืออันดีจากคณะผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมส่งมอบอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และวันนี้เป็นการมอบอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประสบภัยการสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นการเยียวยาความเดือดร้อนอย่างตรงจุดและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ และขอชื่นชมทุกภาคส่วนและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือทั้งกำลังแรงกาย กำลังแรงใจในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสุคิรินต่อไป

 16,005 total views,  33 views today